Makale Vitrini Kullanıcı Sözleşmesi

Makale Vitrini Kullanıcı Sözleşmesi

ugurkuyumcu
Yönetici
avatar
Konu Sayısı: 43
Mesaj Sayısı: 175
Makale Vitrini Kullanıcı Sözleşmesi
7 yıl önce

MAKALEVİTRİNİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ


(İlan Tarihi: 03.06.2015) - (Güncelleme Tarihi: 12.03.2016)

Madde 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.makalevitrini.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, Makalevitrini tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sok. No:1 Helenium Twins Rezidans Soğanlık/Kartal/İstanbul adresinde yerleşik Makale Vitrini arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.


Madde 2 - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte,yürürlüğe girecektir.


Madde 3 - Kapsam

Makalevitrini, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir makale pazaryeri sağlamaktadır. Makalevitrini, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Makalevitrini, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.


Madde 4 - Hizmetler

Makalevitrini tarafından verilen hizmetler kısaca;

1.Sanal Makale Pazaryeri
a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

2. Sipariş Sistemi

Üyeler sipariş vererek istediği siparişleri teklif veren yazarlar arasından istediğini seçerek siparişi verebilirler. Bu işlemlerin hiçbirinden makalevitrini sorumlu değlidlir.

Madde 5 - Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya Makalevitrini hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1. Makalelerin yanlış kategoride listelenmesi,

2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

3. Sahte ürünlerin makalelendirilmesi veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Makalevitrini hizmetlerinin kullanılması,

5. Makale ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

8. Makalevitrini'nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

10. Makalevitrini'ne veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Makalevitrini altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,

14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Makalevitrini'nin site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.


Madde 6 - Satış Koşulları

Makale ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

1. Makale ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.

2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

3. Satıcı olarak;

a. Makale ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

b. Makale ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. Makale ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

d. Makale ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Makalevitrini'ne sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

e. Makale ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.

4. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Makalevitrini tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesiniz.

5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Makalevitrini tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye veya yazarlara yaptırmanız durumda, Makalevitrini'ne karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.


Madde 7 - Listeleme

ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.


Madde 8 - Ücretler

Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. Makalevitrini, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün veya daha kısa süre önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.

Madde 9 - Alım Şartları

Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz.

Madde 10 - Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Makalevitrinitarafından oluşturulan tüm içerik ile Makalevitrini ve Sahip Şirket markası ve logosu Makalevitrini veya Makalevitrini Sahip Şirket'e aittir. Kullanıcılar, Makalevitrini ve Sahip Şirket'in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


Madde 11 - Makalebitrini Hakları

Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Makalevitrini'ne yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Makalevitrini'nin sorumlu olmadığını ve Makalevitrini'nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Makalevitrini ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Makalevitrini'nin söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Makalevitrini tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Makalevitrini, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. Makalevitrini Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı olarak, alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı veya satıcının onay hatırlatma mesajının gönderilmesi ile ilgili talepte bulunmadığı hallerde, Makalevitrini'nin, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takip eden 15 günü içerisinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz 

Madde 12 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

Makalevitrini, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Makalevitrini'nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 13 - Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Makalevitrini, Makalevitrini çalışanları ve yöneticileri ile Makalevitrini kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Makalevitrini'nin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Makalevitrini dilerse, bu bedelleri Makalevitrini güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

Makalevitrini'in işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Makalevitrini'nin kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 14 - Genel

1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

2. Makalevitrini'nin kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
4. Kullanıcılar, siteye üye olurken Makalevitrini tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Makalevitrini r hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, sözkonusu iletişim tercihlerinin Makalevitrini'nin mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde gereçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 

5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Makalevitrini'nin, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

6. Makalevitrini işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.makalevitrini.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Makalevitrini sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler. 


10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.


11. Makalevitrini'nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 

12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

13. Alıcı ve Satıcı, Makalevitrini'nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Madde 15 - Ekler

Yasaklı Konular: Terör, Şiddet, 18+ bütün konular yasaklı konular ve yazımı, yayımı ve satılması sitemizde yasaktır.

Makale Kelimeleri ve Hazır Makale Fiyatlandırması: Makalevitrini, yazarlar tarafından gönderilen makalelerin hiçbirinin kelimelerinin doğruluğunu garanti etmez. Admin panelde maakle onaylandıktan sonra hazır makaleler kısmında görünebilir veya sipariş makalesi ise siparişler kısmında görülebilir. Makale satılmadan önce yazar kelimenin doğruluğunu kontrol etmelidir. Makale satın alındıktan sonra veya sipariş teslim edildikten sonra makale alıcısının sorumluluğu başlamaktadır. Bu iki tarafında kontrolüne açık bir husustur. Bazı durumlarda maalesef kelime sayısı ve bu durumdan dolayıda ücretlendirme doğru yapılamamaktadır. Bu durumlarda hem makale yazarına hemde makaleyi alan kişiye görev düşmektedir. Makale kelimesinde yer alan yüzde 50 sapma durumdan yazardan veya makaleyi satın alan kişi tarafından bildirilmesi koşuluyla düzeltme admin tarafından yapılacaktır. Böyle hem yazar mağdur edilmeyecek olup hemde makaleyi satın alan kişi mağdur edilmeyecektir. Ancak bu koşulun sağlanması için lütfen aldığınız veya sattığınız makalenin kontrolünü yapınız.

Ödemeler yapılırken yuvarlama işlemi + veya - yönde yapılabilir. Yani o yüzden küsüratları talep etmezseniz sizin lehinize olabilir. Sistemsel durumlar farklılık gösterebilir. Bu gibi durumlarda destek panelinden yazabilirsiniz. Yani 50.45 tl talep ettiğinizde panele 50 tl olarak düşebiliyor veya 50.95 tl talep ettiğinizde 51 tl olarak düşebilmektedir. Ancak siz direk 50 tl talep ederseni veya 197.51 tl hesabınızda olduğunu varsayalım direk 197 tl yi talep edebilirsiniz. Ayrıca sistemin yukarı doğru yuvarlama ihtimalide olduğundan 197.51tl talep edip 198 tl de alabilirsiniz.

Ekler oldukça eklenecektir.

Bu mesaj makalevitrini tarafından 2016-04-01 21:03:54 tarihinde değiştirildi.
ugurkuyumcu
Yönetici
avatar
Konu Sayısı: 43
Mesaj Sayısı: 175
7 yıl önce
Herkesin bu sözleşmeyi okumasını zorunlu tutuyoruz. Aksi halde Makalevitrini mesuliyet kabul etmeyecektir. Özellikle son Kısımın tekrar altını çizmek için buraya yazıyorum makale alıp satıyorsanız muhakkak hatırınızda bulundurun.

Yasaklı Konular: Terör, Şiddet, 18+ bütün konular yasaklı konular ve yazımı, yayımı ve satılması sitemizde yasaktır.

Makale Kelimeleri ve Hazır Makale Fiyatlandırması: Makalevitrini, yazarlar tarafından gönderilen makalelerin hiçbirinin kelimelerinin doğruluğunu garanti etmez. Admin panelde maakle onaylandıktan sonra hazır makaleler kısmında görünebilir veya sipariş makalesi ise siparişler kısmında görülebilir. Makale satılmadan önce yazar kelimenin doğruluğunu kontrol etmelidir. Makale satın alındıktan sonra veya sipariş teslim edildikten sonra makale alıcısının sorumluluğu başlamaktadır. Bu iki tarafında kontrolüne açık bir husustur. Bazı durumlarda maalesef kelime sayısı ve bu durumdan dolayıda ücretlendirme doğru yapılamamaktadır. Bu durumlarda hem makale yazarına hemde makaleyi alan kişiye görev düşmektedir. Makale kelimesinde yer alan yüzde 50 sapma durumdan yazardan veya makaleyi satın alan kişi tarafından bildirilmesi koşuluyla düzeltme admin tarafından yapılacaktır. Böyle hem yazar mağdur edilmeyecek olup hemde makaleyi satın alan kişi mağdur edilmeyecektir. Ancak bu koşulun sağlanması için lütfen aldığınız veya sattığınız makalenin kontrolünü yapınız.

Ödemeler yapılırken yuvarlama işlemi + veya - yönde yapılabilir. Yani o yüzden küsüratları talep etmezseniz sizin lehinize olabilir. Sistemsel durumlar farklılık gösterebilir. Bu gibi durumlarda destek panelinden yazabilirsiniz. Yani 50.45 tl talep ettiğinizde panele 50 tl olarak düşebiliyor veya 50.95 tl talep ettiğinizde 51 tl olarak düşebilmektedir. Ancak siz direk 50 tl talep ederseni veya 197.51 tl hesabınızda olduğunu varsayalım direk 197 tl yi talep edebilirsiniz. Ayrıca sistemin yukarı doğru yuvarlama ihtimalide olduğundan 197.51tl talep edip 198 tl de alabilirsiniz.

Ekler oldukça eklenecektir.Bu mesaj makalevitrini tarafından 2016-04-01 21:04:19 tarihinde değiştirildi. Sebep: Ekler düzenlendi
yazman41
avatar
Konu Sayısı: 24
Mesaj Sayısı: 105
7 yıl önce
Bu site biraz daha bakımı yapılırsa şuana kadar gördüğüm çoğu siteye  göre daha iyi gidiyor.Zamanında ödemeler yapılıyor,ben beğeniyorum.Sadece kesinti payı biraz yüksek olmuş başka bir sorun bulamıyorum.

Yanıt Yaz